fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Nasi partnerzy
Ptaki w Polsce
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
dymówka 2017
       - 
piecuszek 2017
       - 
pleszka 2017
       - 
puszczyk 2017
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Najnowsze aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Mapa rozmieszczenia gatunków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Najnowsze aktualności
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 
n/stronę :
liczba : 71
 
niedziela 9 lipiec 2017
avinews
Wiosna na Ornitho – podsumowanie najciekawszych rekordów
dodane przez Maciej Kowalski
 
Środa 5 kwiecień 2017
technews
Atlas ptaków lęgowych Europy EBBA2. Zbieraj dane podczas wakacji
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
poniedziałek 3 kwiecień 2017
technews
Atlas ptaków lęgowych Europy EBBA2. Jak go uzupełnić o swoje dane?
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
sobota 1 kwiecień 2017
avinews
Nie tylko zabawa - balony zagrożeniem dla nadmorskiej awifauny
dodane przez Maciej Kowalski
 
sobota 18 marzec 2017
avinews
Kulik cienkodzioby – czy szukaliśmy w złych miejscach?
dodane przez Maciej Kowalski
 
piątek 17 marzec 2017
avinews
Ruszyła rejestracja zespołów na IX Rajd Ptasiarzy
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
niedziela 5 marzec 2017
avinews
Alarmująca ocena: ponad połowa gatunków kulików i rycyków zagrożona wymarciem

Opublikowana w czasopiśmie Bird Conservation International diagnoza sytuacji siewkowców na Świecie wykazała, że utrata siedlisk może doprowadzić do wymarcia wielu gatunków kulików i rycyków – w tym tych, występujących w Zachodniej Palearktyce.  

Kuliki i rycyki występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, ale rozmnażają się tylko na półkuli północnej. Ponad połowa z nich objęta jest globalnymi programami ochronnymi, wliczając kulika eskimoskiego i kulika cienkodziobego, które mają status krytycznie zagrożonych i są prawdopodobnie wymarłe oraz dwa inne gatunki, o statusie zagrożonych wyginięciem: kulika syberyjskiego oraz kulika alaskańskiego. Trzy, znane z Polski gatunki – kulik wielki, rycyk i szlamik, zakwalifikowane są jako „bliskie zagrożenia”. Ocena opublikowana w Bird Conservation International, która ma pomóc w wyróżnieniu najistotniejszych zagrożeń dla wyżej wymienionych gatunków, uwzględnia opinie ponad 100 ekspertów oraz analizę literatury naukowej.

Na szczycie listy zagrożeń znajduje się utrata siedlisk nielęgowych. Większość gatunków w dużej mierze zależnych jest od kondycji delt rzecznych i mokradeł poza sezonem lęgowym. Wiele z tych miejsc ulega jednak wyraźnym przeobrażeniom, wynikającym m.in. z postępującego rozwoju przemysłowego, czy różnego rodzaju inwestycji. Problem ten jest najbardziej wyraźny na chińskim i koreańskim wybrzeżu Morza Żółtego, które może być najważniejszym obszarem koncentracji dla ptaków wędrownych na Świecie – zarówno pod względnej całkowitej liczebności, jaki i różnorodności oraz procentu gatunków zagrożonych. Morze Żółte stanowi kluczową stację przystankową na  australijsko – wschodnioazjatyckim szlaku migracyjnym z obszarów lęgowych Azji i Alaski na południe, aż do Nowej Zelandii oraz na zachód – do Indii. Jedna czwarta mokradeł wzdłuż wybrzeża Morza Żółtego, została jednak utracona od 1980 roku. Te, które pozostały, są silnie zdegradowane, co powoduje spadki liczebności wielu gatunków ptaków brodzących, które z nich korzystały. Zwiększenie presji dla rozwoju stref przybrzeżnych w innych miejscach Azji oraz w obu Amerykach, w podobny sposób wpływa na inne gatunki siewkowców.   

Wszystkie gatunki kulików i rycyków gniazdują na ziemi w krajobrazie otwartym. Ogólne pogorszenie warunków siedliskowych, np. poprzez zmiany sposobów użytkowania ziemi, intensyfikację rolnictwa, czy meliorację, które obserwuje się w większości obszarów Europy oraz Ameryki Północnej, pogłębione jest jeszcze przez zwiększającą się presję drapieżników, takich jak lisy. Zagrożeniem dla istnienia siedlisk lęgowych i nielęgowych są też zmiany klimatu.

Nie jest zbyt późno, by działać. Przybrzeżne tereny, które są bezwzględnie ważne dla nielęgowych populacji siewkowców, muszą być jak najszybciej rozpoznane, a następnie skutecznie chronione przed rozwojem. Ze szczególnym uwzględnieniem, dotyczyć to musi obszarów wokół Morza Żółtego. W Europie i Ameryce Północnej najistotniejsza wydaje się być ochrona siedlisk lęgowych, gdzie żywym tematem do dyskusji powinien być problem zmniejszenia presji drapieżników i przyczyn globalnego ocieplenia.

Źródło: http://www.rarebirdalert.co.uk

Na zdjęciu: rycyk (Limosa limosa), fot. Maciek Kowalski

dodane przez Maciej Kowalski
 
Środa 1 marzec 2017
technews
Zmiany w kategoriach
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
sobota 18 luty 2017
avinews
Pingwiny przylądkowe ofiarami pułapek ekologicznych
dodane przez Maciej Kowalski
 
poniedziałek 13 luty 2017
technews
Konkurs na logo ornitho.pl rozstrzygnięty!
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 
n/stronę :
liczba : 71
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017