fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Nasi partnerzy
Ptaki w Polsce
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
dymówka 2017
       - 
piecuszek 2017
       - 
pleszka 2017
       - 
puszczyk 2017
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Najnowsze aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Mapa rozmieszczenia gatunków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Najnowsze aktualności
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 
n/stronę :
liczba : 72
 
czwartek 27 lipiec 2017
technews
Poszukujemy weryfikatorów
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
niedziela 9 lipiec 2017
avinews
Wiosna na Ornitho – podsumowanie najciekawszych rekordów
dodane przez Maciej Kowalski
 
Środa 5 kwiecień 2017
technews
Atlas ptaków lęgowych Europy EBBA2. Zbieraj dane podczas wakacji
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
poniedziałek 3 kwiecień 2017
technews
Atlas ptaków lęgowych Europy EBBA2. Jak go uzupełnić o swoje dane?
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
sobota 1 kwiecień 2017
avinews
Nie tylko zabawa - balony zagrożeniem dla nadmorskiej awifauny
dodane przez Maciej Kowalski
 
sobota 18 marzec 2017
avinews
Kulik cienkodzioby – czy szukaliśmy w złych miejscach?
dodane przez Maciej Kowalski
 
piątek 17 marzec 2017
avinews
Ruszyła rejestracja zespołów na IX Rajd Ptasiarzy
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
niedziela 5 marzec 2017
avinews
Alarmująca ocena: ponad połowa gatunków kulików i rycyków zagrożona wymarciem

Opublikowana w czasopiśmie Bird Conservation International diagnoza sytuacji siewkowców na Świecie wykazała, że utrata siedlisk może doprowadzić do wymarcia wielu gatunków kulików i rycyków – w tym tych, występujących w Zachodniej Palearktyce.  

Kuliki i rycyki występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, ale rozmnażają się tylko na półkuli północnej. Ponad połowa z nich objęta jest globalnymi programami ochronnymi, wliczając kulika eskimoskiego i kulika cienkodziobego, które mają status krytycznie zagrożonych i są prawdopodobnie wymarłe oraz dwa inne gatunki, o statusie zagrożonych wyginięciem: kulika syberyjskiego oraz kulika alaskańskiego. Trzy, znane z Polski gatunki – kulik wielki, rycyk i szlamik, zakwalifikowane są jako „bliskie zagrożenia”. Ocena opublikowana w Bird Conservation International, która ma pomóc w wyróżnieniu najistotniejszych zagrożeń dla wyżej wymienionych gatunków, uwzględnia opinie ponad 100 ekspertów oraz analizę literatury naukowej.

Na szczycie listy zagrożeń znajduje się utrata siedlisk nielęgowych. Większość gatunków w dużej mierze zależnych jest od kondycji delt rzecznych i mokradeł poza sezonem lęgowym. Wiele z tych miejsc ulega jednak wyraźnym przeobrażeniom, wynikającym m.in. z postępującego rozwoju przemysłowego, czy różnego rodzaju inwestycji. Problem ten jest najbardziej wyraźny na chińskim i koreańskim wybrzeżu Morza Żółtego, które może być najważniejszym obszarem koncentracji dla ptaków wędrownych na Świecie – zarówno pod względnej całkowitej liczebności, jaki i różnorodności oraz procentu gatunków zagrożonych. Morze Żółte stanowi kluczową stację przystankową na  australijsko – wschodnioazjatyckim szlaku migracyjnym z obszarów lęgowych Azji i Alaski na południe, aż do Nowej Zelandii oraz na zachód – do Indii. Jedna czwarta mokradeł wzdłuż wybrzeża Morza Żółtego, została jednak utracona od 1980 roku. Te, które pozostały, są silnie zdegradowane, co powoduje spadki liczebności wielu gatunków ptaków brodzących, które z nich korzystały. Zwiększenie presji dla rozwoju stref przybrzeżnych w innych miejscach Azji oraz w obu Amerykach, w podobny sposób wpływa na inne gatunki siewkowców.   

Wszystkie gatunki kulików i rycyków gniazdują na ziemi w krajobrazie otwartym. Ogólne pogorszenie warunków siedliskowych, np. poprzez zmiany sposobów użytkowania ziemi, intensyfikację rolnictwa, czy meliorację, które obserwuje się w większości obszarów Europy oraz Ameryki Północnej, pogłębione jest jeszcze przez zwiększającą się presję drapieżników, takich jak lisy. Zagrożeniem dla istnienia siedlisk lęgowych i nielęgowych są też zmiany klimatu.

Nie jest zbyt późno, by działać. Przybrzeżne tereny, które są bezwzględnie ważne dla nielęgowych populacji siewkowców, muszą być jak najszybciej rozpoznane, a następnie skutecznie chronione przed rozwojem. Ze szczególnym uwzględnieniem, dotyczyć to musi obszarów wokół Morza Żółtego. W Europie i Ameryce Północnej najistotniejsza wydaje się być ochrona siedlisk lęgowych, gdzie żywym tematem do dyskusji powinien być problem zmniejszenia presji drapieżników i przyczyn globalnego ocieplenia.

Źródło: http://www.rarebirdalert.co.uk

Na zdjęciu: rycyk (Limosa limosa), fot. Maciek Kowalski

dodane przez Maciej Kowalski
 
Środa 1 marzec 2017
technews
Zmiany w kategoriach
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
sobota 18 luty 2017
avinews
Pingwiny przylądkowe ofiarami pułapek ekologicznych
dodane przez Maciej Kowalski
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 
n/stronę :
liczba : 72
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2017