fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
dzięcioł białogrzbiety 2017
       - 
myszołów 2017
       - 
łabędź niemy 2017
       - 
bernikla białolica 2017
       - 
czeczotka 2017
       - 
czeczotka tundrowa 2017
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Aktualności
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 
n/stronę :
liczba : 80
 
czwartek 18 styczeń 2018
avinews
Ptaki
Komunikat Komisji Faunistycznej
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
poniedziałek 8 styczeń 2018
avinews
Ptaki
Jesień na Ornitho - podsumowanie najciekawszych rekordów
dodane przez Maciej Kowalski
 
Środa 20 grudzień 2017
avinews
Ptaki
Nowa przeglądarka na EuroBirdPortal
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
czwartek 23 listopad 2017
avinews
Książka "Rzadkie ptaki Polski"
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
wtorek 21 listopad 2017
technews
Prośba o wysyłanie zgłoszeń do Komisji Faunistycznej
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
czwartek 16 listopad 2017
technews
Nowe grupy taksonomiczne
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
czwartek 16 listopad 2017
technews
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” partnerem Ornitho.pl
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
Środa 4 październik 2017
avinews
Lato na Ornitho - podsumowanie najciekawszych rekordów

Lato na Ornitho zaliczyć można do udanych. W okresie pomiędzy 22 czerwca a 21 września, ponad 400 użytkowników wprowadziło do naszej bazy danych 89 541 letnich rekordów. Poniżej podsumowujemy najciekawsze spośród nich. Dziękujemy wszystkim użytkownikom Ornitho, którzy swoją terenową i "komputerową" aktywnością, przyczynili się do powstania niniejszego raportu!  

BLASZKODZIOBE

Miłośnicy wyszukiwania rzadkości wśród stad gęsi, raczej nie zakwalifikują lata do grona swoich ulubionych pór roku w terenie. O miły przerywnik w oczekiwaniu na jesienną migrację, postarała się jednak bernikla obrożna, raportowana 15 lipca z Osiecznej w Wielkopolsce.  Nad morzem pierwsze osobniki tego gatunku, regularnie pojawiającego się późnym latem na polskim wybrzeżu, widziano w dwóch lokalizacjach 18 września - na uwagę zasługuje obserwacja 115 osobników z rezerwatu Mewia Łacha. Pomiędzy 24 czerwca i 9 września, z gdańskiego Parku Nadmorskiego im. R. Reagana  wielokrotnie meldowano berniklę kanadyjską - "obcy" w naszej awifaunie gatunek, z powodzeniem gniazduje tu kolejny rok.  W dniach 3 - 22 lipca pojedynczą "kanadyjkę" widziano też na Stawach Raszyńskich na Mazowszu. Obydwie spotkane latem kazarki widziano na Górnym Śląsku: pomiędzy 30 sierpnia i 10 września w Gierałtowicach oraz 9 września w Knurowie. W pięciu lokalizacjach spotykano pary gęsiówek egipskich z młodymi. Do najciekawszych kaczek gniazdujących na terenie Polski należą hełmiatka i podgorzałka. Zdecydowana większość obserwacji obu gatunków miała miejsce na południu Polski - największe ilości hełmiatek stwierdzano w rezerwacie Łężczok (do 70 ptaków) i na stawach Wielikąt (do 59 ptaków), natomiast podgorzałek w Nowej Dębie na Podkarpaciu (80 osobników). Na wybrzeżu już 8 września widziano pierwszego edredona - ciekawszych obserwacji blaszkodziobych na północy Polski powinna dostarczyć nadchodząca jesień.

Image and video hosting by TinyPic

Kazarka rdzawa, Gierałtowice, 31.08.2017 / fot. Ireneusz Oleksik

KURAKI

Każda z letnich obserwacji leśnych kuraków zasługuje na szczególną uwagę. Tego lata dwukrotnie obserwowano pojedyncze głuszcze: w Węgierskiej Górce (górnośląskie) oraz w Węglińcu (dolnośląskie).

PERKOZY I BRODZĄCE

2 sierpnia w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku zaobserwowano wczesnego perkoza rogatego. W relacji z poprzednimi sezonami, zaskakiwać może brak doniesień kormoranów małych. Spośród 131 rekordów ślepowronów, obserwacji największej liczby ptaków dokonano 15 sierpnia na stawach w Górkach (śląskie) - 49 osobników. Lato tradycyjnie sprzyja obserwacji "południowych" gatunków brodzących. Kilkukrotnie spotykano czaple purpurowe - do dwóch ptaków (30 lipca) na stawach w Spytkowicach oraz pojedyncze 23 lipca w Sułowie (lubelskie), 8 sierpnia w Miedźnej (śląskie), 18 sierpnia na stawach w Górkach (świętokrzyskie) i w dniach 24 - 25 sierpnia w Lubyczy Królewskiej (lubelskie). Pomiędzy 22 czerwca i 18 września aż 39 razy raportowano czaple nadobne, widywane w liczbie 1-2 osobników. Ponadto, trzykrotnie obserwowano pojedyncze warzęchy - dwukrotnie w Wiślicy na Śląsku (22 czerwca oraz pomiędzy 19 i 29 sierpnia) oraz prawdopodobnie tego samego osobnika 15 oraz 29 sierpnia na stawach w Górkach.

Image and video hosting by TinyPic

Czapla purpurowa, Lubycza Królewska, 25.08.2017 / fot. Jarosław Mydlak

SZPONIASTE

Sierpień i wrzesień to dla wielu obserwatorów czas penetracji pól i terenów otwartych, które są w tym okresie szczególnie atrakcyjne, m.in. ze względu na pojawiające się rzadsze gatunki "drapoli". Użytkownikom Ornitho uwadze nie uszły zalatujące ze wschodu i z południa kurhanniki, które widziano pięciokrotnie:  11 lipca w Goniądzu (podlaskie), 12 sierpnia w Sitnie (lubelskie), 15-16 sierpnia w Czarnym Dunajcu (małopolskie), 21-27 sierpnia w Ulhówku (lubelskie) i 24 sierpnia w Dołhobyczowie (lubelskie). Poza miejscami lęgowymi spotykano orły przednie - m.in. 15 sierpnia widziano jednego ptaka w Głogówku na Płaskowyżu Głubczyckim oraz orliki grubodziobe - 25 lipca w Łukcie (warmińsko - mazurskie). W okresie 6 sierpień - 20 września, dokonano 7 obserwacji błotniaków stepowych - w czterech przypadkach samców. Hitem na Pomorzu był raróg, notowany w Stegnie od 31 sierpnia do 16 września.  Bieżący rok jest z pewnością jednym z bardziej owocnych pod kątem obserwacji gadożerów - stacjonarne ptaki obserwowano w czterech lokalizacjach na Lubelszczyźnie, a ponadto dokonano pojedynczych obserwacji w Wyrzysku w Wielkopolsce (15 lipca) oraz w podlaskich Boćkach (5 sierpnia). Interesująca jest wczesna (29 lipca) obserwacja drzemlika z Goniądza. Analizując obserwacje kobczyków (100 rekordów) łatwo zauważyć, że tego lata z pewnością nie można mówić o spektakularnym nalocie - największa stwierdzona liczebność z 10 września (Rząśnik, mazowieckie) to 9 osobników. Większość rekordów dotyczy obserwacji pojedynczych ptaków. Ponadto, doskonale widoczne są fluktuacje w postaci ilości stwierdzeń w poszczególnych regionach Polski. Dla przykładu: zaledwie 4 rekordy dotyczą Opolszczyzny, gdzie w niektórych wcześniejszych sezonach gatunek ten pojawiał się w stadach po kilkadziesiąt osobników.

Image and video hosting by TinyPic

Błotniak stepowy, Krasnopol, 18.08.2017 / fot. Agnieszka Leszczyńska

SIEWKOWCE

Bezsprzecznie jednym z największych terenowych magnesów przełomu lata i jesieni są siewkowce. W tej kategorii, jak co roku, nie zabrakło prawdziwych rzadkości w skali krajowej. Trzykrotnie obserwowano czajki towarzyskie: 24 sierpnia w Ulhówku na Lubelszczyźnie, w dniach 5 - 16 września na pograniczu województw świętokrzyskiego i lubelskiego w Tarłowie oraz 10 września w Kozienicach na Mazowszu. Pomiędzy 23 i 26 sierpnia na Zbiorniku Mietkowskim koło Wrocławia można było zaobserwować terekię. 16 września w Witkowie koło Stargardu Szczecińskiego wykryto 26 dla Polski i pierwszego od 2012 roku biegusa płowego. Od 10 września ze Zbiornika Siewierskiego meldowany jest biegus arktyczny - w dniu sporządzania raportu, oba rzadkie biegusy były nadal obecne. Przełom sierpnia i września to czas penetracji pól i poszukiwań morneli - spośród 21 rekordów tego gatunku, wprowadzonych do Ornitho, zwraca uwagę obserwacja z 14 września, dotycząca stada 23 ptaków w Stegnie. Z siewek nieco "mniejszego kalibru" na uwagę zasługują ponadto doniesienia lęgów szczudłaków z Doliny Biebrzy (2 pary z młodymi) oraz lipcowe stwierdzenie bekasika w Orońsku na Mazowszu (15 lipca).

Image and video hosting by TinyPic

Czajka towarzyska, Tarłów, 15.09.2017 / fot. Eliza Suchozebrska

WYDRZYKI, MEWY, RYBITWY, ALKI

Podczas tegorocznego lata użytkownicy Ornitho zaobserwowali trzy gatunki wydrzyków: tęposternego (2 ptaki), ostrosternego (43 ptaki) oraz długosternego (1 ptak). Jedynym wydrzykiem obserwowanym poza województwem pomorskim, był drugoroczny "ostroster" z Cieszanowa na Podkarpaciu, widziany tam 25 lipca. Czterokrotnie widywano mewy trójpalczaste: 14 i 15 września w Krynicy Morskiej oraz 17 i 18 września w Helu - za każdym razem pojedyncze ptaki. Gatunkiem regularnie odwiedzającym nasz kraj, ale jednak stale elektryzującym rzesze obserwatorów, jest orlica, tego lata obserwowana łącznie czterokrotnie: w Tomaszowie Lubelskim (8 - 15 lipca), w Świnoujściu (20 lipca), na stawach Spytkowice (22 lipca - 15 sierpnia) oraz na składowisku odpadów w Giebnie w województwie kujawsko-pomorskim (26 lipca - 29 sierpnia). Najrzadszymi rybitwami w opisywanym okresie były rybitwy popielate, wprowadzone na Ornitho trzykrotnie: dwa dorosłe ptaki z dni 30 - 31 sierpnia ze Świnoujścia oraz 2 niedojrzałe osobniki z 2 września, widziane w Sztutowie. Począwszy od 14 września, na Ornitho meldowane są alkowate: u schyłku lata, po razie zaobserwowano przedstawicieli trzech gatunków tej rodziny: alkę, nurzyka i nurnika.

Image and video hosting by TinyPic

Wydrzyk ostrosterny, Ujście Wisły, 03.09.2017 / fot. Mateusz Ściborski

SOWY

Grupa Badawcza Sobibór opublikowała niedawno raport, w którym potwierdzone zostały tegoroczne lęgi pięciu par puszczyków mszarnych. 12 lipca, jednego z tych ptaków żyjących w Lasach Włodawskich, wprowadzono również do naszej bazy obserwacji. Jedynego puchacza raportowano 6 września z okolic obozu badawczo-naukowego nad zbiornikiem Siemianówka - poza wyjątkową atmosferą i ciekawymi ptakami w sieci, obecność "Wielkiej Sowy" może być dla niektórych dodatkową motywacją do odwiedzin coraz popularniejszej "Siemki", do czego przy okazji serdecznie zachęcamy! Początkiem września na sile przybrała migracja uszatki błotnej, podczas której ptaki te spotkać można nierzadko w dość niekonwencjonalnych miejscach - jak choćby 17 września na plaży w Helu.

JERZYKOWATE, JASKÓŁKOWATE, KRASKOWE

Najpóźniejszego jerzyka zaobserwowano 20 września w Poznaniu. Niezmiernie cieszy fakt, iż w okresie między 25 czerwca i 9 września z pięciu stanowisk raportowano kraski: dwóch na Mazowszu, dwóch na Podlasiu oraz jednej na Podkarpaciu - w trzech spośród nich ptaki były widywane regularnie przez dłuższy czas. 51 rekordów z okresu 21 czerwca - 13 września dotyczyło żołn - największe stado - 120 osobników - obserwowano 26 sierpnia w Białobrzegach na Podkarpaciu.

Image and video hosting by TinyPic

Kraska, Łapy, 09.09.2017 / fot. Grzegorz Grygoruk

SKOWRONKI, PLISZKOWATE, PŁOCHACZE, DROZDOWATE, POKRZEWKOWATE, MUCHOŁÓWKOWATE

U większości gatunków z tych rodzin migracja trwać będzie jeszcze w okresie wczesnojesiennym - większą ilość ciekawych stwierdzeń fenologicznych zaprezentujemy z pewnością w raporcie jesiennym. Tymczasem, na uwagę zasługują późne stwierdzenia: świergotka polnego - 13 września (Kamień, podkarpackie), pliszki cytrynowej - 30 sierpnia (Michałów, podlaskie), słowików szarych - 3 sierpnia (Goniądz i Świnoujście), jarzębatki - 13 sierpnia (Jeżów Sudecki, dolnośląskie), cierniówki - 19 września (Hel), świerszczaków - 6 września (Poznań) oraz 17 września (Kwidzyń - znaleziony martwy), zaganiaczy - 13 września (dwa ptaki w Mińsku Mazowieckim) oraz muchołówki białoszyjej - 4 września (Jerzmanowice-Przeginia, małopolskie). Z relatywnych rzadkości, w opisywanym okresie dwukrotnie obserwowano pliszki tundrowe - 27 czerwca w Goniądzu oraz o dzień później w Terespolu (lubelskie), natomiast 18 września w rezerwacie Beka na Pomorzu stwierdzono pierwszą świstunkę żółtawą. Pomiędzy 10 i 19 września, sześciokrotnie widziano też świergotki rdzawogardłe - w sumie dziesięć osobników. Interesujący jest rekord śpiewającego samca wodniczki, który pomiędzy 25 i 27 czerwca obserwowany był w Szamocinie w Wielkopolsce. W okresie 22 czerwca - 18 lipca zaobserwowano osiem wójcików (w 5 lokalizacjach), a pomiędzy 28 czerwca i 9 lipca, dwie zaroślówki (2 lokalizacje). W ostatnich latach, oba gatunki pojawiają się już w Polsce regularnie. 

Image and video hosting by TinyPic

Wójcik, 14.07.2017 / fot. Łukasz Krajewski

DZIERZBY, KRUKOWATE I SZPAKI

14 lipca w wielkopolskiej Rydzynie zaobserwowano srokosza "stepowego" podgatunku homeyeri.  Interesujące jest stwierdzenie hybrydy czarnowrona z wroną siwą ze Świnoujścia (13 września). Najciekawszym ptakiem z tej kategorii - a jednocześnie jednym z najrzadszych, spotkanych latem w Polsce - był pasterz, który przez niespełna tydzień przebywał w zachodniopomorskim Śmiechowie - użytkownikom Ornitho udało się go zaobserwować w dniach 25 - 26 sierpnia.

Image and video hosting by TinyPic

Pasterz, Śmiechów, 25.08.2017 / fot. Paweł Butkiewicz

ŁUSZCZAKI I TRZNADLOWATE

Na wyróżnienie zasługuje późne stwierdzenie dwóch ortolanów w Klembowie na Mazowszu - 21 sierpnia.

*          *           *

W podsumowaniu nie uwzględniono rekordów odrzuconych, bądź uznanych za prawdopodobnie błędne w procesie weryfikacji. 

Załączona mapa przedstawia rozmieszczenie letnich rekordów. 

dodane przez Maciej Kowalski
 
czwartek 27 lipiec 2017
technews
Poszukujemy weryfikatorów
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
niedziela 9 lipiec 2017
avinews
Wiosna na Ornitho – podsumowanie najciekawszych rekordów
dodane przez Maciej Kowalski
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 
n/stronę :
liczba : 80
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018