fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
dzięcioł białogrzbiety 2017
       - 
myszołów 2017
       - 
łabędź niemy 2017
       - 
bernikla białolica 2017
       - 
czeczotka 2017
       - 
czeczotka tundrowa 2017
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Gatunki automatycznie ukrywane
Rejestrując się na ornitho.pl możesz mieć dostęp do wszystkich wprowadzanych tu obserwacji. Wyjątkiem są obserwacje gatunków wrażliwych, które są automatycznie ukrywane (lista poniżej). Takie rekordy oznaczone są w bazie kluczem. Dostęp do nich ma jedynie autor obserwacji i osoby z uprawnieniami do wrażliwych danych. Poza tym każdy użytkownik portalu może ukryć swoje dane, nawet dla gatunków z poza listy.
Ptaki
Nietoperze
Ssaki
Ssaki morskie
Gady
Płazy
Gatunki :
Ograniczenia :
cietrzew (Tetrao tetrix)
wszystkie obserwacje od 1 styczeń do 31 grudzień
głuszec (Tetrao urogallus)
wszystkie obserwacje od 1 styczeń do 31 grudzień
czapla nadobna (Egretta garzetta)
ukrywane regionalnie w okresie 1 kwiecień oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
czapla purpurowa (Ardea purpurea)
ukrywane regionalnie w okresie 1 kwiecień oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
gadożer (Circaetus gallicus)
wszystkie obserwacje od 1 maj do 31 lipiec
błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 maj oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
orlik grubodzioby (Clanga clanga)
wszystkie obserwacje od 1 kwiecień do 31 sierpień
orzeł przedni (Aquila chrysaetos)
ukrywane regionalnie w okresie 1 luty oraz 31 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
rybołów (Pandion haliaetus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 kwiecień oraz 10 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
sokół wędrowny (Falco peregrinus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 marzec oraz 10 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
szczudłak (Himantopus himantopus)
wszystkie obserwacje od 1 kwiecień do 31 lipiec
szablodziób (Recurvirostra avosetta)
wszystkie obserwacje od 1 maj do 31 lipiec
kulon (Burhinus oedicnemus)
wszystkie obserwacje od 1 kwiecień do 31 lipiec
dubelt (Gallinago media)
wszystkie obserwacje od 10 kwiecień do 31 lipiec
puchacz (Bubo bubo)
wszystkie obserwacje od 1 styczeń do 31 grudzień
puszczyk mszarny (Strix nebulosa)
wszystkie obserwacje od 1 kwiecień do 31 lipiec
sóweczka (Glaucidium passerinum)
wszystkie obserwacje od 1 marzec do 31 lipiec
puszczyk uralski (Strix uralensis)
wszystkie obserwacje od 1 marzec do 31 lipiec
włochatka (Aegolius funereus)
wszystkie obserwacje od 1 marzec do 31 lipiec
żołna (Merops apiaster)
wszystkie obserwacje od 1 maj do 31 sierpień
kraska (Coracias garrulus)
wszystkie obserwacje od 1 maj do 31 sierpień
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
nagórnik (Monticola saxatilis)
wszystkie obserwacje od 1 marzec do 31 lipiec
pomurnik (Tichodroma muraria)
wszystkie obserwacje od 1 kwiecień do 10 sierpień
dzierzba czarnoczelna (Lanius minor)
ukrywane regionalnie w okresie 1 maj oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
dzierzba rudogłowa (Lanius senator)
ukrywane regionalnie w okresie 1 maj oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018