fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
dzięcioł białogrzbiety 2017
       - 
myszołów 2017
       - 
łabędź niemy 2017
       - 
bernikla białolica 2017
       - 
czeczotka 2017
       - 
czeczotka tundrowa 2017
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Ostatnie 5 dni
Ptaki
Nietoperze
Ssaki
Ssaki morskie
Gady
Płazy
Okres Ostatnie 5 dni
Gatunki
nigdy nie obs.
bardzo rzadki
rzadki
umiarkowanie pospolity
uciekinier z niewoli
pospolity
bardzo pospolity
Lokalizacja
KP
LB
LS
ŁD
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
ŚK
ŚL
WM
WP
ZP
Ograniczenia
ze zdjęciami
z dźwiękami
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
 
n/stronę :
poniedziałek 19 luty 2018
 ≥1 
kos (Turdus merula)  [Z urządzenia mobilnego Fatima Hayatli]
 10 
gęgawa (Anser anser)  [Z urządzenia mobilnego Molęda Mariusz]
Komentarz :
na s
niedziela 18 luty 2018
 2 
gołąb miejski (Columba livia f. urbana)  [Marek Janas]
 × 
sierpówka (Streptopelia decaocto)  [Marek Janas]
 2 
bogatka (Parus major)  [Marek Janas]
 ≥10 
wróbel (Passer domesticus)  [Marek Janas]
 ≥8 
gil (Pyrrhula pyrrhula)  [Marek Janas]
 1 
zimorodek (Alcedo atthis)  [Marek Janas]
 ≥4 
bogatka (Parus major)  [Marek Janas]
 1 
kowalik (Sitta europaea)  [Marek Janas]
 2 
nurogęś (Mergus merganser)  [Z urządzenia mobilnego Katarzyna Bul]
Komentarz :
w locie
Szczegóły : 1x samiec / 1x samica
 1 
zimorodek (Alcedo atthis)  [Z urządzenia mobilnego Katarzyna Bul]
 2 
pluszcz (Cinclus cinclus)  [Z urządzenia mobilnego Katarzyna Bul]  [Z urządzenia mobilnego Katarzyna Bul]
 × 
czyż (Spinus spinus)  [Z urządzenia mobilnego Katarzyna Bul]
 2 
krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra)  [Z urządzenia mobilnego Katarzyna Bul]
 ~200 
gęś zbożowa (Anser fabalis)  [Z urządzenia mobilnego Rafał Walczybok]
Komentarz :
przelot na NW
 2 
sierpówka (Streptopelia decaocto)  [Z urządzenia mobilnego Rafał Walczybok]
 1 
myszołów (Buteo buteo)  [Z urządzenia mobilnego Tomasz Zarzycki]
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
 
n/stronę :
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018