fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
dzięcioł białogrzbiety 2017
       - 
myszołów 2017
       - 
łabędź niemy 2017
       - 
bernikla białolica 2017
       - 
czeczotka 2017
       - 
czeczotka tundrowa 2017
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Szczegóły obserwacji
Data
marzec 2018
Gatunek 
Obserwacja zaakceptowana przez Komisję Faunistyczną krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus)
Autor 
Z urządzenia mobilnego Marcin Sołowiej własna strona internetowa : www.marcinsolowiej.pl
Stały link
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-2784.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-1516.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-5659.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-9835.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-9485.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-9870.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-2557.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-2854.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-5412.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/xsmall/252-1952366-8402.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.biolovision.net/www.ornitho.pl/2018-03/252-1952366-2784.jpg
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018