fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
dzięcioł białogrzbiety 2017
       - 
myszołów 2017
       - 
łabędź niemy 2017
       - 
bernikla białolica 2017
       - 
czeczotka 2017
       - 
czeczotka tundrowa 2017
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Mapa rozmieszczenia gatunków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Aktualności
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 
n/stronę :
liczba : 79
 
poniedziałek 8 styczeń 2018
avinews
Ptaki
Jesień na Ornitho - podsumowanie najciekawszych rekordów
dodane przez Maciej Kowalski
 
Środa 20 grudzień 2017
avinews
Ptaki
Nowa przeglądarka na EuroBirdPortal
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
czwartek 23 listopad 2017
avinews
Książka "Rzadkie ptaki Polski"
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
wtorek 21 listopad 2017
technews
Prośba o wysyłanie zgłoszeń do Komisji Faunistycznej
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
czwartek 16 listopad 2017
technews
Nowe grupy taksonomiczne
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
czwartek 16 listopad 2017
technews
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” partnerem Ornitho.pl
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
Środa 4 październik 2017
avinews
Lato na Ornitho - podsumowanie najciekawszych rekordów
dodane przez Maciej Kowalski
 
czwartek 27 lipiec 2017
technews
Poszukujemy weryfikatorów
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
 
niedziela 9 lipiec 2017
avinews
Wiosna na Ornitho – podsumowanie najciekawszych rekordów

Wiosna to zdecydowanie czas największej aktywności terenowej obserwatorów - powroty ptaków z zimowisk oraz przede wszystkim sezon lęgowy, są najlepszymi motywatorami do spędzania dłuższych chwil z lornetką na łonie natury. W okresie pomiędzy 21 marca a 21 czerwca, 614 użytkowników zarejestrowało w naszym systemie aż 202 735 wiosennych rekordów! Poniżej prezentujemy podsumowanie najciekawszych spośród nich. Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy swoją aktywnością przyczynili się do powstania poniższego raportu!

BLASZKODZIOBE

Jeszcze do końca pierwszej dekady maja, obserwowano na terenie kraju rzadsze gatunki gęsi.  Gęś małą spotykano dwukrotnie: 26 III w Parcewie k. Bielska Podlaskiego oraz w dniach 9 – 10 V w Orońsku na Mazowszu. 12 rekordów dotyczy stwierdzeń gęsi krótkodziobych, spotykanych w liczbie 1-2 osobników, na Podlasiu, w Wielkopolsce oraz na Pomorzu. Do bazy danych wprowadzano również obserwacje bernikli – kolejno: białolicej (106 rekordów), kanadyjskiej (47 rekordów), rdzawoszyjej (15 rekordów) i obrożnej (6 rekordów). 169 rekordów dotyczy ohara, podczas gdy kazarkę rdzawą obserwowano tylko dwukrotnie: 14 V i 4 VI – za każdym razem pojedyncze osobniki w Słońsku. Wiele rodzimych par gęgaw z pewnością nie zachwyciłby fakt, że wiosną pojawiło się aż 131 wpisów, poświadczających obserwacje inwazyjnych gęsiówek egipskich. Z rzadszych kaczek wspomnieć trzeba o mazowieckiej cyraneczce karolińskiej (9 -22 IV, 5 rekordów) oraz samcu markaczki amerykańskiej widzianym w Jastarni (8 IV, 1 rekord).

KURAKI

Wiosna to czas spektakularnych toków rzadkich kuraków leśnych – głuszca i cietrzewi, dzięki czemu wzrasta szansa na ich zaobserwowanie. Cieszyć może fakt, iż cietrzewia rejestrowano w Ornitho aż 46 razy – największe zgrupowania samców liczyły 4 ptaki (w Dolinie Biebrzy oraz na południu Małopolski). Sześciokrotnie spotykano głuszce – trzykrotnie w Borach Dolnośląskich, oraz po razie na Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz w Beskidach. 14 kwietnia w Rajgrodzie na Podlasiu stwierdzono wczesną przepiórkę.

PELIKANY I BRODZĄCE

Na przełomie kwietnia i maja, w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie) gościł pelikan różowy – pomiędzy 22 IV i 3 V, użytkownicy Ornitho odwiedzili go pięciokrotnie. 25 IV w miejscowości Zielonki (małopolskie) widziano pierwszego bączka, natomiast 24 III na stawach w Zatorze (małopolskie) pojawiły się ślepowrony. Okres od końca kwietnia do połowy czerwca sprzyjał też obserwacjom rzadkich czapli. 1 VI na żwirowni Smolice (małopolskie) obserwowano czaplę modronosą. W maju trzykrotnie spotykano czaple nadobne, a siedmiokrotnie widziana była czapla purpurowa. Między 4 maja i 15 czerwca, pięciokrotnie obserwowano warzęchy (1 – 3 ptaki), a w okresie 25 IV – 29 V, w trzech lokalizacjach odnotowano ibisy kasztanowate – największą popularnością cieszył się ptak, który przemieszczał się pomiędzy kompleksami stawowymi zachodniej Małopolski: do systemu wprowadzono go jedenastokrotnie.

SZPONIASTE

Przełom kwietnia i maja sprzyjał obserwacjom najrzadziej pojawiających się w naszym kraju błotniaków – stepowych. Pomiędzy 19 kwietnia i 16 maja, obserwacje tego gatunku wprowadzono do systemu trzynastokrotnie. Dotyczyły one 9 osobników – w większości niedojrzałych, lub samic. Na uwagę zasługuje obserwacja gadożera z Polany Białowieskiej (15 VI) oraz 21 rekordów orlików grubodziobych – wszystkie jednak pochodzą z Podlasia. Spośród ośmiu widzianych wiosną orłów przednich, wyróżnić należy niedojrzałego osobnika, widzianego 26 III w Dębowcu, w województwie śląskim. Hitem wiosny – nie tylko w kategorii ptaków szponiastych, ale w ogóle – był bez wątpienia pierwszy dla Polski kaniuk, wykryty na Zamojszczyźnie. Ptak przyciągnął spore rzesze obserwatorów, co znalazło swój wyraz również w 17 rekordach na Ornitho. Spośród 63 wpisów dotyczących sokołów wędrownych, wyróżnia się stwierdzenie lęgu w Koszalinie. Maj był niezwykle owocny w obserwacje kobczyków, które na Ornitho zarejestrowano 49 razy – na uwagę zasługuję stwierdzenie 12 osobników 6 V w Żmigrodzie (woj. dolnośląskie).

CHRUŚCIELE

Kwiecień to czas powrotu kilku gatunków krajowych chruścieli. 2 kwietnia, na Podlasiu i w Wielkopolsce odnotowano pierwsze kropiatki, natomiast 12 IV na zbiorniku Wonieść stwierdzono zielonkę. Pierwszy derkacz „zaderkał” na nadbiebrzańskich łąkach 20 IV.

SIEWKOWCE

Wiosna to świetny czas dla miłośników siewek. O tym, że użytkownicy Ornitho, w terenie poświęcili tej grupie szczególną uwagę, świadczyć może liczba rekordów, tak interesujących gatunków, jak m.in. ostrygojad (88), szablodziób (19), czy szczudłak (45). Duża liczba stwierdzeń ostatniego z wyżej wymienionych gatunków, ma swoje uzasadnienie w prawdopodobnym lęgu trzech par, na obszarze tłumnie odwiedzanej wiosną Doliny Biebrzy. Nie zabrakło też większych rzadkości. 17 maja w Rezerwacie Beka widziano biegusa arktycznego, pomiędzy 15 IV a 14 V trzykrotnie odnotowano płatkonoga płaskodziobego, a 20 V w Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie widziana była terekia. Cieszy 12 stwierdzeń dubeltów – wiele spośród nich przystąpiło zapewne do lęgów na Podlasiu. Jedyne mornele, zgłoszone do Ornitho, widziano 15 maja we Włodawie na Lubelszczyźnie oraz w Gródku na Podlasiu – w obu przypadkach, sześć osobników.

WYDRZYKI, MEWY, RYBITWY, ALKI

Jedynym przedstawicielem wydrzyków, zarejestrowanym wiosną w serwisie Ornitho, był wydrzyk ostrosterny, widziany 29 IV w Międzyrzecu Podlaskim. Użytkownikom portalu udało się też zaobserwować mewę karaibską z Braniewa (drugie stwierdzenie dla kraju, 4 rekordy). 23 IV we władysławowskim porcie widziano mewę bladą. Spośród 45 rekordów rybitwy wielkodziobej, zwraca uwagę obserwacja stada 15 ptaków w rezerwacie Mewia Łacha (11 IV). Z Bartoszyc (22 IV) i Stegny (2 V) pochodzą jedyne stwierdzenia rybitw popielatych. Wiosną, do bazy danych zgłoszono obserwacje wszystkich trzech, regularnie spotykanych na wybrzeżu Bałtyku alkowatych: alki (7), nurzyka (4) i nurnika (2) – spośród tych stwierdzeń, warto wyróżnić późnego nurzyka, widzianego we Władysławowie 11 VI. 

GOŁĘBIE, KUKUŁKOWATE, LELKOWATE, DZIĘCIOŁOWATE

Pierwszą kukułkę minionej wiosny słyszano 7 IV w Narewce (podlaskie). W Mysłowicach na Górnym Śląsku, zarejestrowano z kolei pierwszą turkawkę – 25 IV. Premierowego dla 2017 roku lelka widziano i udokumentowano 4 V w Zamościu.

SOWY

Wiosna na Ornitho była bardzo pomyślna dla sów, bowiem do bazy obserwacji trafiły rekordy dotyczące wszystkich gatunków lęgowych w naszym kraju, w tym puszczyka mszarnego (3 rekordy) oraz puchacza (17 rekordów).

JERZYKOWATE I JASKÓŁKOWATE

Przełom marca i kwietnia, to czas wypatrywania jednych z najbardziej oczekiwanych zwiastunów wiosny – jaskółek. 24 III, w Witnicy na Lubelszczyźnie zaobserwowano pierwszą dymówkę. Dwa tygodnie później – 7 IV, na stawach w Chwałowie koło Mietkowa, napotkano dwie oknówki, natomiast w Czosnowie na Mazowszu, trzy brzegówki. Przylot pierwszych jerzyków ma miejsce na przełomie kwietnia i maja – pierwszego osobnika widziano 19 IV w Krakowie.

KRASKOWE

25 III w Sulechowie (lubuskie) zameldował się pierwszy dudek. Pierwsze obserwacje żołn pochodzą z Koszyc (małopolskie), z 5 V (dwa rekordy – 5 os. i 1 os.). Niezwykle krzepiących –  w obliczu stale dramatycznej sytuacji tego gatunku w Polsce – jest pięć rekordów kraski, które rejestrowano pomiędzy 30 IV i 4 V w dwóch lokalizacjach na Mazowszu oraz jednej na Podkarpaciu.

SKOWRONKI I PLISZKOWATE

6 maja, w miejscowości Padew Narodowa na Podkarpaciu zaobserwowano skowrończyka krótkopalcowego – jest to 15 stwierdzenie tego gatunku w Polsce. 1 V w Drzycimiu (Kujawsko-Pomorskie) sfotografowano najwcześniejszego świergotka polnego, a 24 III w Człuchowie (Pomorskie) – świergotka drzewnego. Pomiędzy 1 a 16 V, dziewięciokrotnie obserwowano świergotki rdzawogardłe. 26 III na Śląsku widziano pierwsze pliszki żółte. Wiosenne stada pliszek, z pewnością warto przeglądać w poszukiwaniu rzadszych podgatunków: na Ornitho zarejestrowano samicę pliszki siwej podgatunku „yarrellii” (22 IV, Ujście Wisły) oraz samca pliszki żółtej podgatunku „feldegg” (30 IV – 1 V, Lipnica Wielka, małopolskie) – wymienione obserwacje podlegają orzeczeniu Komisji Faunistycznej. Aż 45 razy napotykano pliszki żółte („tundrowe”) podgatunku „thunbergi”, których największe stado z Rezerwatu Beka (14 V) liczyło około 1000 osobników! W bazie danych figurują 104 wiosenne rekordy pliszki cytrynowej, które stwierdzano w liczbie do 12 ptaków (również Rezerwat Beka).

JEMIOŁUSZKI

Aż do końca pierwszej dekady maja spotykano w Polsce jemiołuszki – ostatniego ptaka zgłoszono z Warszawy, z dnia 7 V.

PŁOCHACZE I DROZDOWATE

W kwietniu, do Polski powracało wielu przedstawicieli drozdowatych – pierwszego słowika rdzawego widziano 13 IV we Wrocławiu, natomiast słowika szarego, 26 IV w Trzciannem (Podlaskie). Najwcześniejsze pleszki notowano 2 IV w Santoku (lubuskie) i Barczewie (Warmińsko-Mazurskie), a białorzytkę, 31 III w Warszawie. Już pierwszego dnia wiosny, we Wręczycy Wielkiej na Śląsku, zaśpiewała pokląskwa. Spośród 56 rekordów podróżniczka, tylko jeden dotyczy ptaka podgatunku „svecica” – obserwacja miała miejsce 9 V w Tychach.

POKRZEWKOWATE I MUCHOŁÓWKOWATE

Wiosenna fenologia pokrzewkowatych i muchołówkowatych, zarejestrowanych na portalu Ornitho, przedstawia się równie interesująco. Począwszy od trzeciej dekady marca, stwierdzano: 26 III – piecuszka (Jasienica – śląskie), 1 IV – piegżę (Choroszcz – podlaskie), 3 IV – brzęczkę (stawy Wielikąt – śląskie), 4 IV – świstunkę leśną (Stawy Raszyńskie – mazowieckie), 6 IV – rokitniczkę (stawy Przeręb – małopolskie), 9 IV – trzciniaka (Zalew Komorowski – dolnośląskie), 14 IV – gajówkę (Łabunie – lubelskie) oraz muchołówkę żałobną (Prusice – dolnośląskie), 16 IV – trzcinniczka (Słońsk – lubuskie), 20 IV – świerszczaka (Śmigiel – wielkopolskie) oraz muchołówkę białoszyją (Białowieża – podlaskie), 22 IV – muchołówkę szarą (Wyszków – mazowieckie), 27 IV – wodniczkę (Bagno Ławki – podlaskie) oraz łozówkę (Sztum – pomorskie), 30 IV – zaganiacza (Koszalin – zachodniopomorskie), 1 V – strumieniówkę (Łochów – mazowieckie), 3 V – muchołówkę małą (Białowieża – podlaskie), 5 V – jarzębatkę (Koszyce – małopolskie oraz stawy Bies – śląskie), 19 V – wójcika (Grodzisk – podlaskie oraz Piecki – Warmińsko-Mazurskie) oraz 20 V – zaroślówkę (Zajki – podlaskie).

DZIERZBY, KRUKOWATE I SZPAKI

W dniach 24 – 25 maja, w Polsce obserwowano dwa samce dzierzby rudogłowej – w Ożarowie Mazowieckim (mazowieckie) oraz Dobiegniewie (lubuskie). Z 19 IV i 4 V pochodzą jedyne zgłoszenia srokoszy „stepowych” podgatunku „homeyeri” – kolejno, z Święciechowej i Rydzyny (oba wielkopolskie). Interesujące jest stwierdzenie hybrydy czarnowrona z wroną siwą z Parku Poniatowskiego w Łodzi (9 VI).

ŁUSZCZAKI I TRZNADLOWATE

W systemie Ornitho nie odnotowano żadnego z rzadszych łuszczaków czy trznadlowatych, które wiosną odwiedziły nasz kraj (mowa m.in. o trzecin dla kraju trznadlu czarnogłowym). Warto jednak zwrócić uwagę na późny rekord rzepołuchów – jeszcze 9 V widziano 9 osobników w miejscowości Kobylin-Borzymy na Podlasiu. 

*          *           *

W podsumowaniu nie uwzględniono rekordów odrzuconych, bądź uznanych za prawdopodobnie błędne w procesie weryfikacji. 

dodane przez Maciej Kowalski
 
Środa 5 kwiecień 2017
technews
Atlas ptaków lęgowych Europy EBBA2. Zbieraj dane podczas wakacji
dodane przez Tomasz Chodkiewicz
strona :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 
n/stronę :
liczba : 79
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2018