fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
bocian biały 2019
       - 
czajka 2019
       - 
pliszka siwa 2019
       - 
dzięcioł średni 2019
       - 
żuraw 2019
       - 
gęś krótkodzioba 2019
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Regiony ornitologiczne
 - 
Podlasie
Kryteria lęgowości

Kryteria lęgowości używane są w badaniach ptaków lęgowych, jako system przekładający w zestandaryzowany sposób, zachowanie i okoliczności obserwacji ptaka, na prawdopodobieństwo jego gniazdowania na danym terenie.

Jednolity system kryteriów lęgowości stosowany jest na całym świecie, z niewielkimi różnicami między poszczególnymi krajami.

Stosowanie przez obserwatorów kryteriów lęgowości powinno być proste i pozbawione w miarę możliwości efektu subiektywnej interpretacji. Doświadczenie pokazuje jednak, że stosowanie niektórych kryteriów jest niejednoznaczne.

W związku z tym przygotowaliśmy w OTOP krótkie opracowanie ze wskazaniem problematycznych punktów oraz propozycjami ich interpretacji. Mamy nadzieję, że pomoże to w standaryzacji używania kryteriów lęgowości przez różnych obserwatorów.

Pobierz: Kryteria lęgowości ptaków - materiały pomocnicze (pdf)

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019