fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
turkawka 2024
       - 
rybitwa białoczelna 2024
       - 
zaroślówka 2024
       - 
trzmielojad 2024
       - 
hełmiatka 2024
       - 
pliszka górska 2024
       - 
muchołówka mała 2024
       - 
dziwonia 2024
       - 
bączek 2024
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Projekty i porady
  Mewy w Polsce
     Rozpoznawanie
       - 
Hybrydy mewy czarnogłowej i śmieszki
     Występowanie
       - 
Mewa białogłowa
       - 
Mewa srebrzysta
       - 
Mewa romańska
       - 
Mewa żółtonoga
       - 
Śmieszka
       - 
Mewa czarnogłowa
       - 
Mewa siwa
     Gniazdowanie w miastach
       - 
Opis projektu i dane
       - 
Gatunki
  Regiony ornitologiczne
    - 
Podlasie
    - 
Kujawy
 
Zasady weryfikacji
Gatunki automatycznie ukrywane
Rejestrując się na ornitho.pl możesz mieć dostęp do wszystkich wprowadzanych tu obserwacji. Wyjątkiem są obserwacje gatunków wrażliwych, które są automatycznie ukrywane (lista poniżej). Takie rekordy oznaczone są w bazie kluczem. Dostęp do nich ma jedynie autor obserwacji i osoby z uprawnieniami do wrażliwych danych. Poza tym każdy użytkownik portalu może ukryć swoje dane, nawet dla gatunków spoza listy.
Ptaki
Nietoperze
Ssaki
Ssaki morskie
Gady
Płazy
Ważki
Motyle dzienne
Prostoskrzydłe
Modliszki
Gatunki :
Ograniczenia :
łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
szlachar (Mergus serrator)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej O
cietrzew (Lyrurus tetrix)
wszystkie obserwacje od 1 styczeń do 31 grudzień
głuszec (Tetrao urogallus)
wszystkie obserwacje od 1 styczeń do 31 grudzień
ślepowron (Nycticorax nycticorax)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
czapla nadobna (Egretta garzetta)
ukrywane regionalnie w okresie 1 kwiecień oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
czapla purpurowa (Ardea purpurea)
ukrywane regionalnie w okresie 1 kwiecień oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
bocian czarny (Ciconia nigra)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
trzmielojad (Pernis apivorus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
kania czarna (Milvus migrans)
ukrywane regionalnie w okresie 1 marzec oraz 31 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej BU
kania ruda (Milvus milvus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 marzec oraz 31 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej BU
bielik (Haliaeetus albicilla)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej BU
gadożer (Circaetus gallicus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 marzec oraz 30 wrzesień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 maj oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
błotniak łąkowy (Circus pygargus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
jastrząb (Accipiter gentilis)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
krogulec (Accipiter nisus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
myszołów (Buteo buteo)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
orlik krzykliwy (Clanga pomarina)
ukrywane regionalnie w okresie 1 marzec oraz 31 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
orlik grubodzioby (Clanga clanga)
ukrywane regionalnie w okresie 1 marzec oraz 31 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
orzeł przedni (Aquila chrysaetos)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 15 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
orzełek (Hieraaetus pennatus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 luty oraz 31 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
rybołów (Pandion haliaetus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 marzec oraz 31 sierpień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
pustułka (Falco tinnunculus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
kobuz (Falco subbuteo)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
raróg (Falco cherrug)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
sokół wędrowny (Falco peregrinus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
ostrygojad (Haematopus ostralegus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej BU
szczudłak (Himantopus himantopus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
szablodziób (Recurvirostra avosetta)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
kulon (Burhinus oedicnemus)
wszystkie obserwacje od 1 kwiecień do 31 lipiec
sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
dubelt (Gallinago media)
wszystkie obserwacje od 10 kwiecień do 31 lipiec
mewa czarnogłowa (Ichthyaetus melanocephalus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej O
płomykówka (Tyto alba)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
puchacz (Bubo bubo)
wszystkie obserwacje od 1 styczeń do 31 grudzień
puszczyk mszarny (Strix nebulosa)
wszystkie obserwacje od 1 styczeń do 31 grudzień
sóweczka (Glaucidium passerinum)
wszystkie obserwacje od 1 marzec do 31 lipiec
pójdźka (Athene noctua)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
puszczyk uralski (Strix uralensis)
wszystkie obserwacje od 1 marzec do 31 lipiec
uszatka błotna (Asio flammeus)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej PR
włochatka (Aegolius funereus)
wszystkie obserwacje od 1 marzec do 31 lipiec
żołna (Merops apiaster)
wszystkie obserwacje od 1 maj do 31 sierpień
kraska (Coracias garrulus)
wszystkie obserwacje od 1 maj do 31 sierpień
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola)
ukrywane regionalnie w okresie 1 styczeń oraz 31 grudzień dla kryteriów lęgowości powyżej UDA
nagórnik (Monticola saxatilis)
wszystkie obserwacje od 1 marzec do 31 lipiec
pomurnik (Tichodroma muraria)
wszystkie obserwacje od 1 kwiecień do 10 sierpień
dzierzba czarnoczelna (Lanius minor)
ukrywane regionalnie w okresie 1 maj oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
dzierzba rudogłowa (Lanius senator)
ukrywane regionalnie w okresie 1 maj oraz 31 lipiec dla kryteriów lęgowości powyżej PR
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2024