fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
wójcik 2020
       - 
zaroślówka 2020
       - 
sokół wędrowny 2020
       - 
dzięcioł zielonosiwy 2020
       - 
dzierlatka 2020
       - 
błotniak łąkowy 2020
       - 
kobczyk 2020
       - 
orlik krzykliwy 2020
       - 
dzięcioł białoszyi 2020
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Regiony ornitologiczne
 - 
Podlasie
 - 
Kujawy
Objaśnienia symboli i skrótów
Objaśnienia kryteriów lęgowości :
Gniazdowanie możliwe
O
Pojedyncze ptaki obserwowane w siedlisku lęgowym
S
Jednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty godowe samca w siedlisku lęgowym
Gniazdowanie prawdopodobne
PR
Para ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym
TE
Śpiewający lub odbywający loty godowe samiec stwierdzony co najmniej przez 2 dni w tym samym miejscu (zajęte terytorium) lub równoczesne stwierdzenie wielu samców w siedlisku lęgowym danego gatunku
KT
Kopulacja lub toki w siedlisku lęgowym
OM
Odwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo
NP
Zachowanie lub głosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda albo piskląt
PL
Plama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)
BU
Budowa gniazda lub drążenie dziupli
Gniazdowanie pewne
UDA
Odwodzenie od gniazda lub młodych (udawanie rannego) albo atakowanie obserwatora
GNS
Gniazdo używane w danym sezonie lub skorupy jaj z danego sezonu
MŁO
Młode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne albo podloty gniazdowników poza gniazdem
ZAJ
Zajęte gniazdo, którego zawartości nie widać; dorosłe ptaki wchodzą do gniazda i pozostają w nim na jakiś czas, potem opuszczają gniazdo lub wymieniają się obowiązkami
POD
Ptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt
WYS
Gniazdo wysiadywane
JAJ
Gniazdo z jajami
PIS
Gniazdo z pisklętami
Kategorie gniazdowania (tylko jeśli nie można dopasować odpowiedniego kryterium)
A
Gniazdowanie możliwe
B
Gniazdowanie prawdopodobne
C
Gniazdowanie pewne
NOBS
Nie zaobserwowano, mimo aktywnych poszukiwań
Kolor obserwacji odnosi się do kategorii liczebności gatunku :
burzyk duży
nigdy nie widziany w Polsce
wieszczek
bardzo rzadki
płochacz halny
rzadki
bocian białobrzuchy
prawdopodobnie pochodzący z hodowli (pojaw nienaturalny)
gęś zbożowa (dawniej A.f.fabalis)
umiarkowanie pospolity
jarzębatka
pospolity
dymówka
bardzo pospolity
Skróty nazw województw :
: dolnośląskie
KP : kujawsko-pomorskie
LB : lubelskie
LS : lubuskie
ŁD : łódzkie
MP : małopolskie
MZ : mazowieckie
OP : opolskie
PK : podkarpackie
PL : podlaskie
PM : pomorskie
ŚL : śląskie
ŚK : świętokrzyskie
WM : warmińsko-mazurskie
WP : wielkopolskie
ZP : zachodnio-pomorskie
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020