fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
bocian biały 2019
       - 
czajka 2019
       - 
pliszka siwa 2019
       - 
dzięcioł średni 2019
       - 
żuraw 2019
       - 
gęś krótkodzioba 2019
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Uprawnienia użytkowników
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Regiony ornitologiczne
 - 
Podlasie
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
Prezentowane mapy zostały automatycznie utworzone na podstawie wszystkich rekordów wprowadzonych do ornitho.pl z określoną kategorią lęgowości. Należy je interpretować z ostrożnością, gdyż mogą dostarczać niepełny obraz rozmieszczenia ptaków lęgowych w Polsce - zwłaszcza w pierwszych latach działania portalu.
 
Liczba gatunków lęgowych w kwadracie (21 ukryte gatunki)
Uwaga, ta mapa jest oparta o "przygodne" obserwacje zarejestrowane w systemie. Nie zawiera informacji z usystematyzowanych projektów badawczych takich jak atlas ptaków lęgowych.
[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2010-2019
Zdjęcie lotnicze
Mapa ukształtowania terenu
Mapa województw
Mapa krain geograficznych
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019